Заполните заявку и мы Вам перезвоним
Мы находимся по адресу: г. Чернобыль, Коцюбинського 1, офис 2
+38 (095) 507-20-30
Отправляя нам свои данные, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
Click to order
Ваш заказ
Total: 
Имя
Ваш Email
Ваш телефон
Введите паспортные данные учасников
Это нужно для доступа в зону отчуждения
Дата тура
Количество гостей
ДОГОВІР-ОФЕРТАУкраїна, м. КиївЦей Договір встановлює умови та порядок надання платних послуг та є публічною офертою ТОВ «ТІДЕРІАН.АДВЕНЧЕРЗ» (Київ, Україна), в подальшому – Організатор, в особі директора Воронової Ірини Василівни, що діє на підставі Статуту, для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом – «Договір») з організації відвідування зони відчуження з пізнавальною метою, на нижчевикладених умовах.ВизначенняЗона відчуження і Зона безумовного (обов'язкового) відселення (далі — ЧЗВ) — це частина території України, що зазнала найбільшого радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 р. У ЧЗВ діє особлива форма управління згідно чинного законодавства України.

Відвідувач – повноправна особа, громадянин/громадянка України, або іноземної держави, що здійснює візит до ЧЗВ з ознайомлювальною метою.

Відвідування – перебування на території ЧЗВ з ознайомлювальною метою з дотриманням Правил.

Правила – порядок дій та поводження на території ЧЗВ, що викладені у Наказі МНС України N 1157 від 02.11.2011 р., зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 р. за N 1319/20057.

Програма відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі – Програма) – документ, який містить мету відвідування, маршрут, обсяг і характер інформації, з якою будуть ознайомлені Відвідувачі або яка їм буде надана, дані супроводжуючої особи та транспорту, що буде використовуватися для пересування Відвідувачів по території ЧЗВ; термін відвідування та список Відвідувачів.

На обсяг і характер інформації, з якою будуть ознайомлені Відвідувачі згідно Програми, можуть впливати тривалість світлового дня, погодні умови, а також – особливі розпорядження адміністрації ЧЗВ.1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Організатор зобов'язується надати Відвідувачу комплекс послуг з організації ознайомлювального візиту до Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення (надалі ЧЗВ).2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Організатор зобов'язується:

2.1.1. Здійснити комплекс організаційно-технічних робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Відвідування, а саме:-автотрансфер за маршрутом м. Київ ¾ ЧЗВ ¾ м. Київ

-страхування

-екскурсійне обслуговування згідно Програми

-надання на період Відвідування індивідуальних накопичувачів радіації для додаткового контролю безпеки відвідування.2.1.2. Надати Відвідувачу всю необхідну інформацію стосовно порядку Відвідування.

2.1.3. Ознайомити Відвідувача з Правилами під особистий підпис.

2.1.4. Дотримуватися Програми та Правил під час відвідування.2.2. Відвідувач зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно надати Організатору точну, повну і достовірну інформацію, необхідну для подання Організатором заявки на Відвідування через автоматичну систему реєстрації, а саме:

• прізвище, ім'я

• серія та номер паспорту (у випадку ID-картки нового зразку – її номер)

• громадянство

• дата народження

• номер мобільного телефону

• адреса електронної пошти.

2.2.2. Ознайомитися з Правилами відвідування під особистий підпис.

2.2.3. Дотримуватися вимог Правил відвідування та виконувати інструкції супроводжуючого гіда під час перебування на території ЧЗВ.2.2.4. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки та громадського порядку.

2.2.5. Своєчасно здійснити оплату послуг Організатора.

2.2.6. Під час відвідування ЧЗВ мати при собі паспорт та роздрукований квиток для пред'явлення на вимогу представників правоохоронних органів та адміністрації ЧЗВ.

3. Вартість Договору і порядок розрахунків

3.1. Вартість Договору визначається вартістю послуг, які Організатор надає Відвідувачу згідно розцінок, опублікованих на веб-сайті Організатора.

3.2. Послуги за цим Договором надаються виключно за умови попередньої оплати 100% їх вартості.

4. Відповідальність сторін та форс-мажор4.1. За невиконання робіт згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Відвідувач самостійно несе відповідальність за будь-які свої дії або бездіяльність під час Відвідування, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які свої дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

4.3. У разі несплати Відвідувачем вартості послуг Організатора останній має право не надавати Відвідувачу зазначені послуги.

4.4. У разі неявки або запізнення Відвідувача на посадку в автотранспорт з будь-яких причин, відмови від візиту до ЧЗВ, неможливості здійснити відвідування з інших підстав, незалежних від Організатора (у тому числі п. 4.5.), сплачені кошти за послуги Організатора не повертаються.

4.5. Організатор не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення було спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії та постанови органів державної/місцевої влади; пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні явища та виняткові погодні умови; порушення роботи ліній електропостачання та зв'язку, збої роботи комп'ютерної мережі та/або інші обставини техногенного характеру, непідконтрольні Організатору; страйки, громадянські заворушення, протиправні дії третіх осіб, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які об'єктивно унеможливлюють виконання Організатором зобов'язань умов цього Договору.

5. Інші умови

5.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов'язань Сторонами.5.2. Усі суперечки і розбіжності, що виникли між Сторонами у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням дії цього Договору, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Організатора з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Організатора. Термін відповіді на претензію 30 робочих днів з моменту отримання претензії Організатором.

5.4. Рішення суду остаточні і обов'язкові для виконання Сторін.5.5. Цей Договір складений в двох примірниках українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу.

5.6. Відвідувач дає згоду на обробку його/її персональних даних, у тому числі: вносити персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміни (за необхідності). Організатор зобов'язується забезпечити захист персональних даних Відвідувачів від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати персональні дані будь-якій третій стороні (крім передачі персональних даних комерційним партнерам Організатора для виконання робіт, безпосередньо пов'язаних з цим Договором, а також на обов'язковий запит компетентного органу державної влади).

5.7. Відвідувач, що звертається до Організатора для отримання послуг організації відвідування зони відчуження з пізнавальною метою, заявляє про повне і належне ознайомлення із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору та погоджується із умовами цього Договору6. Реквізити Організатора:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІДЕРІАН.АДВЕНЧЕРЗ»

є платником єдиного внеску 3 групи за ставкою 5%

Місцезнаходження: Україна, 02225, м. Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 16

тел.: (050) 260 40-00

Код за ЄРДПОУ: 43348342

Платіжні реквізити: UA063052990000026005036800368

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

(ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
Close
Свяжитесь с нами
WhatsApp